Postępowanie z dokumentacją w związku z wykonywaniem pracy zdalnej

W związku z art. 3 Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374), który dopuścił możliwość polecenia pracownikowi wykonywanie pracy, poza miejscem jej stałego wykonywania (tzw. praca zdalna) uprzejmie informuję, iż na stronie Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych zostały zamieszczone najważniejsze zasady postępowania z dokumentacją.

Mogą one być przydatne zarówno dla pracowników jak i kierowników państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych wprowadzających pracę zdalną. Poniższe zalecenia oparte są na zapisach ogólnych Instrukcji Kancelaryjnej, która wdrożona w urzędzie pozostaje najważniejszym dokumentem w tym zakresie.

 

Link poniżej:

Postępowanie z dokumentacją w związku z wykonywaniem pracy zdalnej

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2020-03-25 07:46:22przez:
Opublikowano:2020-03-25 00:00:00przez: Konrad Kurys
Podmiot udostępniający:
Odwiedziny:1384

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.