Archiwum Państwowe w Radomiu

"W imię wolności!" - wystawa on-line

W 2023  r. mija 160 lat od pamiętnego stycznia 1863 r., w którym to Polacy, wiedzeni nadzieją na odzyskanie niepodległości, ponownie chwycili za broń, mimo przytłaczającej przewagi Imperium Rosyjskiego. Archiwum Państwowe w Radomiu w związku z powyższym przygotowało wystawę dotyczącą tych dramatycznych i bohaterskich zdarzeń, które dziś nazywamy Powstaniem Styczniowym.

Ekspozycja składa się z dwóch zasadniczych części, które zostały poprzedzone słowem o podnoszonym zrywie narodowowyzwoleńczym. Pierwsza z nich mieści życiorysy i wspomnienia bojowników o upragnioną wolność umiłowanej i uciskanej ojczyzny, które obfitują w informacje o przebiegu starć z wrogiem, ich poczynaniach na polu chwały i losach po zakończeniu walk. Druga zaś zawiera kilka dokumentów o różnym charakterze, tyczących się poruszanego powstania, wśród których Państwa uwadze polecamy w szczególności pieczęć Tymczasowego Rządu Narodowego oraz patriotyczne grafiki pochodzące ze Zbioru Romana Rytla.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z niniejszym zestawieniem dokumentalnego dziedzictwa świadczącego o najwyższych ofiarach złożonych na ołtarzu wolności Rzeczypospolitej przez uczestników rozpoczętego w styczniu powstania.

 

Wystawa przygotowana do oglądania i pobrania w formacie *.pdf

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2023-01-20 14:37przez:
Opublikowano:2023-01-20 09:59przez: Konrad Kurys
Zmodyfikowano:2023-01-20 14:34przez: Konrad Kurys
Podmiot udostępniający: Archiwum Państwowe w Radomiu
Odwiedziny:3942

Rejestr zmian

  • [2023-01-20 14:34:42]Konrad Kurysutworzenie dokumentu