Archiwum Państwowe w Radomiu

Publikacje o zasobie

W ciągu powojennego półwiecza historycy i archiwiści pracujący nad aktami przechowywanymi w Archiwum Państwowym w Radomiu ogłosili liczne prace monograficzne i przyczynkarskie na temat ich aktotwórców, stanu zachowania, a także przydatności do badań naukowych nad szeroko rozumianą przeszłością kraju i regionu. Prezentowany poniżej wykaz zawiera selektywny wybór najważniejszych, a zarazem najłatwiej dostępnych, prac
z tej dziedziny.

 • Archiwa w służbie społeczeństwa, nauki i gospodarki narodowej. Przewodnik po wystawie kartograficznej, oprac. H. Kisiel, Radom 1979
 • Archiwalny Biuletyn Informacyjny. Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Kielcach i jego Oddział Terenowy w Radomiu, oprac. zbiorowe, Warszawa 1954.
 • Archiwum Państwowe w Radomiu. Przewodnik po zasobie archiwalnym, pod red. H. Kisiel, Warszawa 1996.
 • Archiwum Państwowe w Radomiu. Spis zespołów według stanu na dzień 31 grudnia 1999 roku, oprac. M. Comber i S. Piątkowski, Radom 2000.
 • J. Boniecki, Zarządy żandarmerii guberni radomskiej i ich zawartość aktowa (1867-1917), "Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego" t. 12: 1975, z. 1-2.
 • J. Gomoliszewski, J. Przybylski, Zbiory kartograficzne Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Radomiu jako podstawa do badań z zakresu geodezji na obszarze zaboru rosyjskiego, "Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego" t. 18: 1961, z. 1-4.
 • K. Jaroszek, Informator o zasobie Archiwum Państwowego w Radomiu, Radom 1995.
 • H. Kisiel, Akta Zarządu Dóbr Państwowych w Radomiu, "Archeion" t. 31: 1962.
 • H. Kisiel, Materiały do dziejów powstania styczniowego w zasobie Archiwum Państwowego w Radomiu, "Archeion" t. 41: 1964.
 • H. Kisiel, Radomska organizacja PPS w źródłach archiwalnych, "Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego" t. 22: 1986, z. 1.
 • H. Kisiel, Repatriacja akt władz centralnych Królestwa Polskiego na przykładzie Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu zachowanych
  w zespole Zarządu Dóbr Państwowych w Radomiu, "Archeion" t. 86: 1989.
 • H. Kisiel, Spis zespołów. Archiwum Państwowe w Radomiu, Kielce 1973.
 • H. Kisiel, Zasoby archiwalne dotyczące lat wojny i okupacji w województwie radomskim, Kielce 1978.
 • H. Kisiel, Źródła do dziejów powstania listopadowego w zasobie Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Radomiu, "Archeion" t. 75: 1983.
 • J. Orzechowski (oprac.), Protokoły posiedzeń Rady Miejskiej
  w Radomiu z lat 1917-1918, "Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego" t. 15: 1978, z. 1.
 • J. Orzechowski, Protokoły posiedzeń Rady Miejskiej w Radomiu z lat 1917-1939 źródłem do dziejów gospodarczych miasta, "Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego" t. 17: 1980, z. 2-4.
 • J. Orzechowski, Realizacja Manifestu Lipcowego PKWN w źródłach archiwalnych Archiwum Państwowego w Radomiu W: Zbiór materiałów i komunikatów na konferencję pt. Idee Manifestu PKWN i ich realizacja w Polsce ludowej na Ziemi Radomskiej, pod red. E. Jędrzejewskiego i in., Radom 1984.
 • J. Orzechowski, Struktura zasobu aktowego w Wojewódzkim Archiwum Państwowym w Radomiu, "Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego" t. 15: 1978, z. 2-4.
 • J. Orzechowski, U. Pietrzak, H. Szostek, Materiały archiwalne dotyczące odzyskania niepodległości przez Polskę przechowywane w zasobie Archiwum Państwowego w Radomiu W: 70 rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę 1918-1988. Materiały pokonferencyjne, pod. red. J. Misiaka, Radom 1989.
 • B. Owczarek, Dokumentacja fotograficzna i dźwiękowa przechowywana w AP w Radomiu, "Archeion" t. 78: 1984.
 • J. Pazdur, Materiały archiwalne do historii górnictwa i hutnictwa w zbiorach Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Kielcach i Radomiu W: Studia do dziejów górnictwa i hutnictwa, t. 1, Wrocław 1975.
 • A. Penkalla, Akta dotyczące Żydów w radomskim Archiwum Państwowym (1815-1950), Warszawa 1998.
 • S. Piątkowski, Akta Chrześcijańskich Związków Zawodowych z lat 1915-1938 w Archiwum Państwowym w Radomiu, "Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego" t. 34: 1998, z. 2-4.
 • S. Piątkowski, Źródła do dziejów Chełma w XVIII-XIX wieku w aktach Zarządu Rolnictwa i Dóbr Państwowych w Radomiu (wstępny rekonesans archiwalny), "Rocznik Chełmski", t. 7, 2002.
 • S. Piątkowski, Źródła do dziejów ludności żydowskiej w XVII-XX wieku w zasobie Archiwum Państwowego w Radomiu, w: Źródła archiwalne do dziejów Żydów w Polsce, pod red. B. Woszczyńskiego i V. Urbaniak, Warszawa 2001.
 • U. Pietrzak, Zasób kartograficzny Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Radomiu - jego kształtowanie i charakterystyka, "Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego" t. 18: 1918, z. 1-2.
 • Plakat okupacyjny Ziemi Radomskiej, oprac. H. Kisiel, L. Kaczanowski, Kielce 1978.
 • Wł. Prawdzik, Materiały archiwalne Radomskiej Inspekcji Fabrycznej w Archiwum Państwowym w Radomiu, "Archeion" t. 21: 1952.
 • Wł. Prawdzik, Odnaleziony fragment akt Radomskiej Inspekcji Fabrycznej, "Archeion" t. 26: 1956.
 • Wł. Prawdzik, Źródła archiwalne dotyczące Rewolucji 1905-1907 roku w Archiwum Państwowym w Radomiu, "Archeion" t. 26: 1956.
 • St. Trawkowski, Katalog planów miast w zbiorach Archiwum Państwowego w Radomiu W: Ilustrowany katalog źródeł kartograficznych, z. 4, Warszawa 1957.
 • R. Zaręba, Przydatność radomskich zbiorów akt i materiałów kartograficznych w Wojewódzkim Archiwum Państwowym do badań geobotanicznych, "Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego" t. 18: 1981, z. 1. 
 • Źródła do dziejów PRL w Archiwum Państwowym w Radomiu, oprac. zbiorowe, "Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego" t. 12: 1975, z. 3-4.

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2015-05-29 11:59przez:
Opublikowano:2015-05-29 00:00przez:
Podmiot udostępniający: Archiwum Państwowe w Radomiu
Odwiedziny:21742

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.