Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Deklaracja dostępności

Informacje ogólne

Archiwum Państwowe w Radomiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Archiwum Państwowego w Radomiu.

 • Data publikacji strony internetowej: 2015-05-21
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-02-08

 

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r.
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treść niedostępna

 • Brak lub nieprawidłowy tekst alternatywny w obiektach graficznych
  i interakcyjnych.
 • Do zaznaczania treści użyto jedynie wyróżnienia kolorem.
 • Niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki.
 • Brak możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.
 • Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.
 • Niektóre elementy powodują utrudnienia w obsłudze serwisu przy pomocy samej klawiatury.
 • Brak mapy dojazdu do siedziby.
 • Brak udogodnień dla osób niesłyszących/niewidomych i niedosłyszących/niedowidzących w załączonych plikach multimedialnych.

Wyłączenia

Część elementów stron nie musi być dostępna cyfrowo. Są to:

 • multimedia nadawane na żywo,
 • multimedia opublikowane przed 23 września 2020r.,
 • dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, prezentacje multimedialne i arkusze kalkulacyjne opublikowane przed 23 września 2018 r. chyba, że są niezbędne do realizowania bieżących zadań instytucji publicznej czy korzystania z jej usług,
 • mapy – jednak musi być zapewniony alternatywny dostęp do prezentowanych na nich danych,
 • część dzieł sztuki, muzealiów, zbiorów archiwów narodowych i bibliotecznych, materiały z intranetu i ekstranetu opublikowane przed 23 wrześnie 2019 r. i od tego czasu nieaktualizowane,
 • treści od innych podmiotów, które nie zostały przez podmiot publiczny lub dla niego wykonane lub nabyte, albo do których modyfikacji podmiot publiczny nie jest uprawniony,
 • treści niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

Powody braku spełniania wymagań

Pliki wymienione powyżej podlegają wyłączeniu ze względu na opublikowanie przed 23 września 2020 roku.

Przygotowanie deklaracji dostępności

 • Data sporządzenia deklaracji: 2020-09-21
 • Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-09-13

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Archiwum.

Opracowanie deklaracji:

 • część dotycząca dostępności cyfrowej – Konrad Kurys, administrator strony internetowej
 • część dotycząca dostępności architektonicznej oraz informacyjno-komunikacyjnej – Agnieszka Żyro, koordynator ds. dostępności

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy
o kontakt telefoniczny: (48) 377-90-50 lub mailowy: kkurys@radom.ap.gov.pl. Osobą kontaktową jest Konrad Kurys – administrator strony internetowej. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej żądanie,
 • wskazanie strony internetowej o którą chodzi,
 • wskazanie dogodnego sposobu udostępnienia informacji, w przypadku potrzeby otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu.

Archiwum rozpatrzy zgłoszenie niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, Archiwum niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego żądanie oraz kiedy realizacja żądania będzie możliwa. Termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia zgłoszenia.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Archiwum może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Skargi i odwołania

W przypadku, gdy Archiwum odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniania dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Skargę kieruje się do tego samego podmiotu publicznego, czyli do Archiwum Państwowego w Radomiu zgodnie z podanym adresem. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Dostępność architektoniczna dostępna pod linkiem: Dostępność architektoniczna

 

Dostępność informacyjno-komunikacyjna

 • Archiwum zapewnia obsługę z wykorzystaniem następujących środków wspierających komunikowanie się: telefon, e-mail, poczta tradycyjna.
 • W Archiwum nie ma urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia. Nie ma także możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
 • W Archiwum nie ma wyświetlaczy, wideo-tekstu, piktogramów, oznaczenia Braille’a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Informacja o zakresie działalności Archiwum w tekście łatwym do czytania (ETR) znajduje się pod linkiem: Tekst łatwy do czytania - zakres działalności Archiwum
 • Na stronie Archiwum brak informacji o zakresie jego działalności w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywany maszynowo oraz nagrania treści w polskim języku migowym.
 • Archiwum zapewnia, na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami, komunikację z Archiwum w formie określonej w tym wniosku.
 • Wzór wniosku o zapewnienie komunikacji z Archiwum w sposób wskazany we wniosku znajduje się na stronie Archiwum pod linkiem: Wniosek o zapewnienie komunikacji z AP Radom
 • Wzór wniosku o zapewnienie dostępności znajduje się na stronie Archiwum pod linkiem: Wniosek o zapewnienie dostępności przez AP Radom

 

Aplikacje mobilne

Archiwum nie posiada aplikacji mobilnych.

 

Informacje dodatkowe

 • Informacja o działalności Czytelni w tekście łatwym do czytania (ETR) znajduje się pod linkiem: (w przygotowaniu)
 • Informacja na temat dokumentacji osobowo-płacowej w tekście łatwym do czytania (ETR) znajduje się pod linkiem: (w przygotowaniu)
 • Aktualny plan działania na rzecz poprawy dostępności znajduje się pod linkiem: (w przygotowaniu)
 • Aktualny raport z zapewnienia dostępności znajduje się pod linkiem: Raport o dostępności

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2023-10-13 09:24przez:
Opublikowano:2023-10-13 10:50przez: Konrad Kurys
Zmodyfikowano:2023-10-13 09:17przez: Konrad Kurys
Podmiot udostępniający: Archiwum Państwowe w Radomiu
Odwiedziny:437

Rejestr zmian

 • [2023-10-13 09:17:11]Konrad Kurysaktualizacja dokumentu

Banery/Logo