Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Dokumentacja os.-płacowa

W związku z ustawą z dnia 18 grudnia 2002 r. o zmianie ustaw o systemie ubezpieczeń społecznych oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 241, poz. 2074) Archiwum Państwowe w Radomiu rozszerzyło swoją działalność usług archiwalnych o przechowywanie, kopiowanie i konserwację dokumentacji o czasowym okresie przechowywania w tym dokumentacji osobowo-płacowej.


W celu uzyskania informacji o miejscu przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej zlikwidowanych zakładów pracy można zwracać się telefonicznie pod numerem telefonu 48 377-90-58, osobiście lub korespondencyjnie na poniżej podane adresy.

Podania w sprawie dokumentacji osobowo-płacowej, które można pobrać bezpośrednio ze strony internetowej Archiwum (zobacz poniżej Pliki do pobrania – Formularz podania w sprawie dokumentacji osobowo-płacowej) prosimy kierować na adres:
1) Archiwum Państwowe w Radomiu
    ul. Wernera 7
    26-600 Radom

2) e-mail: kancelaria@radom.ap.gov.pl

Podanie można także wypełnić na miejscu w siedzibie Archiwum w Punkcie Informacji.

 

Za sporządzenie odpisu lub kopii przechowywanej w Archiwum Państwowym dokumentacji osobowo-płacowej pobiera się następujące opłaty:

  1. Za sporządzenie kopii świadectwa pracy -17 zł
  2. Za sporządzenie kopii, z zastrzeżeniem pkt 3, innego niż świadectwo pracy dokumentu z zakresu stosunku pracy, w tym dokumentu potwierdzającego wysokość wynagrodzenia - 4 zł
  3. Za sporządzenie kopii każdej karty kartoteki zarobkowej bądź zasiłkowej albo strony listy płac - 4 zł
  4. Za sporządzenie odpisu świadectwa pracy, za każdą rozpoczętą stronę - 35 zł
  5. Za odpis innego niż świadectwo pracy dokumentu z zakresu stosunku pracy, w tym dokumentu potwierdzającego wysokość wynagrodzenia, za każdą rozpoczętą stronę - 8 zl
  6. Za sporządzenie odpisu skróconego wysokości zarobków na podstawie list płac, za każdą pozycję zestawienia (kwotę wynagrodzenia rocznego albo wynagrodzenia za krótszy okres faktycznie przepracowany w ciągu roku) - 4 zł
  7. Łączna opłata od jednorazowo złożonego zamówienia nie może przekroczyć kwoty 200 zł.

Pragnąc ułatwić osobom poszukiwania akt dla celów emerytalno-rentowych Archiwum prowadzi wykaz podmiotów przechowujących dokumentację osobową i płacową na obszarze swojego działania oraz wykaz pracodawców, których dokumentację osobową i płacową przejął z obszaru działania Archiwum, dany podmiot przechowujący taką dokumentację.

Ponadto Archiwum Państwowe w Radomiu jest przechowawcą dokumentacji osobowo-płacowej ponad 50 zlikwidowanych zakładów pracy, których wykaz znajduje się w załączniku poniżej (zobacz Pliki do pobrania – Wykaz dokumentacji zlikwidowanych zakładów pracy przechowywanych w AP Radom).

Archiwum Państwowe w Radomiu uprzejmie informuje, że informacji o miejscu przechowywania dokumentacji osobowo-płacowej zlikwidowanych przedsiębiorstw udziela także:

Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej
ul. Stefana Okrzei 1
05-822 Milanówek

Infolinia o miejscach przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracowników: tel. (22) 635 68 22

 

Wyszukiwarki:

Miejsca przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców W bazie zamieszczono dane o dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców przechowywanej w archiwach państwowych, urzędach administracji centralnej i terenowej oraz u przedsiębiorców i innych przechowawców, którzy prowadzą w tym zakresie działalność gospodarczą.
Ewidencja przechowawców akt osobowych i płacowych Ewidencja przechowawców akt osobowych i płacowych na stronie Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych.

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2015-09-14 16:31przez:
Opublikowano:2015-09-14 14:27przez: Konrad Kurys
Podmiot udostępniający: Archiwum Państwowe w Radomiu
Odwiedziny:32337

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.

Banery/Logo