Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Archiwum Państwowe w Radomiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.radom.ap.gov.pl

Data publikacji strony internetowej: 2015-05-21
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-02-08

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

- brak lub nieprawidłowy tekst alternatywny w obiektach graficznych i interakcyjnych,
- do zaznaczania treści użyto jedynie wyróżnienia kolorem,
- niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki,
- brak możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu,
- niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej,
- niektóre elementy powodują utrudnienia w obsłudze serwisu przy pomocy samej klawiatury,
- brak mapy dojazdu do siedziby, czy mapy jednostek podległych,
- brak udogodnień dla osób niesłyszących/niewidomych i niedosłyszących/niedowidzących w załączonych plikach multimedialnych – pliki te podlegają wyłączeniu ze względu na opublikowanie przed 23 września 2020 roku.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-21.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Konrad Kurys, kkurys@radom.ap.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (48) 377-90-50. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Zgodnie z art. 18 pkt 2 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych   i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych żądanie powinno zawierać: 1. dane kontaktowe  osoby zgłaszającej żądanie 2. wskazanie strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego, które mają być dostępne cyfrowo 3. wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem 4. jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Zgodnie z art. 18 pkt 3-4 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie powiadamia osobę występującą z żądaniem o przyczynach opóźnienia oraz terminie, w którym zapewni dostępność cyfrową wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej, jednak nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Procedura składania skarg i wniosków znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Archiwum Państwowego w Radomiu pod następującym linkiem: https://apradom.bip.gov.pl/przyjmowanie-i-zalatwianie-spraw/zalatwianie-spraw.html

 Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl

 

Dostępność architektoniczna

Archiwum Państwowe w Radomiu, ul. Wernera 7, 26-600 Radom

Najbliższe przystanki autobusowe znajdują się na ulicy:

 • Malczewskiego/Kelles-Krauza (linia numer 7 – Os. Michałów/Os.Południe, 9 – Os. Gołębiów I/Prędocinek, 17 – Gołębiów / Fołtyn i Potkanów/Stalowa, 19 – Obozisko/Malenice, N2-Os. Gołębiów II/Sempołowskiej i Wierzbicka/Warsztatowa)
 • Mireckiego/Wernera (linia numer 6 – Milejowice/Kasztanowa i Godów, 11 – Idalin i Os. Gołębiów II/Paderewskiego, 16 – Os. Gołębiów II/ Sempołowskiej i Os.Wośniki, 23- Malczew i Wólka Klwatecka/Mroza).
 1. Wejście do budynku Archiwum Państwowego w Radomiu jest dobrze widoczne na tle fasady, oświetlone równomiernym światłem, znajduje się od strony ul. Wernera. Dostęp do parteru prowadzi bezpośrednio z zewnątrz przez odpowiednie ukształtowanie chodnika dla pokonania różnicy wysokości wynoszącej 0,15 m. Wejście z poziomu gruntu jest wyposażone w drzwi przeszklone, niewymagające użycia nadmiernej siły do ich otwarcia i jest dostępne dla osób na wózku (szerokość przejścia powyżej 90 cm, brak progów). Dojście piesze jest równe, bez nachylenia. Na drzwiach znajduje się oznakowanie wejścia (napis „ciągnąć”). Punkt informacyjny, sala wystawiennicza oraz pracownia naukowa znajdują się na parterze, a przeszklone drzwi do każdego z tych pomieszczeń mają szerokość powyżej 90 cm. Interesanci obsługiwani są wyłącznie na parterze, schody i winda służą głównie dla pracowników.
 2. Parter i pierwsze piętro budynku w części biurowej jest ogólnodostępne. Wejście na drugie piętro zabezpieczone jest drzwiami wyposażonymi w kontrolę dostępu oraz samozamykacze. Schody są proste, posiadają poręcz, ale można je ominąć windą. W budynku, przy klatkach schodowych są dwie windy (w części biurowej oraz magazynowej). Winda w części biurowej jest ogólnodostępna dla osób z niepełnosprawnością ruchową (w środku jest przestrzeń do poruszania się, przyciski są na wysokości umożliwiającej naciśnięcie ich z wózka), jest także wyposażona w sygnał dźwiękowy i wizualny potwierdzający dojechanie na określone piętro, a ponadto znajduje się w niej przycisk umożliwiający rozmowę z obsługą. Hall na parterze oraz korytarze na piętrach są przestronne (min. szerokość 150 cm) z posadzką równą, antypoślizgową, niepowodującą odbicia światła.
 3. Wizualna tablica informacyjna na temat rozkładu pomieszczeń jest usytuowana po prawej stronie niedaleko wejścia, natomiast w razie potrzeby istnieje możliwość odczytania jej zawartości przez pracownika punktu informacji. W budynku nie ma wyświetlaczy, wideotekstu, piktogramów, oznaczenia Braille’a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, pętli indukcyjnej oraz dostępu do tłumacza języka migowego. Punkt informacyjny zapewnia jednak rozmowę w cichym i przyjaznym pomieszczeniu, a pracownik dyżurujący służy niezbędną informacją oraz pomocą. Ponadto każdą sprawę można załatwić drogą listowną lub mailową.
  Poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne są wolne od barier. Wyposażenie i aranżacja wnętrz umożliwiają swobodne poruszanie się osobom na wózkach. Drzwi i przejścia pozbawione są progów. W hallu, punkcie informacji, pracowni naukowej oraz sali wystawowej znajdują się pufy i krzesła umożliwiające odpoczynek osobom starszym czy też poruszającym się za pomocą kul.
  Ogólnodostępna toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze budynku. Drzwi do toalety wyposażone są w samozamykacz i mają szerokość powyżej 90 cm. Toaleta jest urządzona w sposób przewidywalny i łatwy w obsłudze, wyposażona w uchwyty ułatwiające przesiadanie się na muszlę klozetową. Podajnik, mydła, suszarka, ręczniki znajdują się na wysokości umożliwiającej korzystanie z nich osobom na wózku. W pomieszczeniu znajduje się przycisk alarmowy umożliwiający wezwanie pomocy, dostępny także z wysokości podłogi. Toalety dla pracowników znajdują się na pierwszym i drugim piętrze.
 4. Przed budynkiem w sąsiedztwie wejścia znajduje się parking z wydzielonymi dwoma miejscami do parkowania dla osób niepełnosprawnych.
 5. Do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym.
 6. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2021-02-08 09:48przez:
Opublikowano:2021-02-08 15:57przez: Konrad Kurys
Podmiot udostępniający: Archiwum Państwowe w Radomiu
Odwiedziny:3673

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.

Banery/Logo